Zsákai Róbert:

A lelki segítségnyújtás katasztrófavédelmi aspektusainak értékelése


Absztrakt

A válságok, a krízisek, a traumák, sajnálatos módon életünk részévé váltak, a világ minden pontján megtalálhatóak, lehetnek gazdasági-, lélektani-, háborús. Közös jellemzőjük, hogy olyan sorsfordító helyzet, mely megváltoztatja a személyek, közösségek életét. Az ezekkel való megküzdés, illetve az ezekkel való együttélés olyan stresszes állapothoz vezethet, melyek kihatással lehetnek az egyén egész személyiségére. Ma már számos kutatás bebizonyította, hogy a krónikus stresszes állapot komoly élettani következménnyel járhat, melyek a honvédelemben, katasztrófavédelemben dolgozókat is negatívan érintheti. Az elmúlt időszakokban a katasztrófák, válságok bekövetkezésekor, a hangsúly leginkább a mentés technikai részére fókuszált, napjainkban pedig egyre nagyobb hangsúlyt kap a mentális segítségnyújtás.

Kulcsszavak: katasztrófa, stressz, lelki segítségnyújtás, katasztrófavédelem, védelmi erők.

Abstract

Crises, traumas, unfortunately, have become a part of our lives, they can be found all over the world, they can be economic, psychological, war. Their common characteristic is that it is a life-changing situation that changes the lives of individuals and communities. Coping with and coexisting with them can lead to a stressful state that can affect the individual's entire personality. Today, numerous studies have shown that chronic stressful conditions can have serious physiological consequences, which can also negatively affect those working in defence and disaster management. In recent times, when disasters and crises occur, the focus has mostly been on the technical part of rescue, and today there is an increasing emphasis on mental health assistance.

Kulcsszavak: disaster, stress, psychological assistance, disaster management, defense forces.

A teljes cikk megtekintése