Zsuzsanna Kerekes, Gyula Vass, János Bleszity, János Szép, Zsófia Tóth-Pataki, Ágoston Restás :

Polisztirol szigetelők vastagságának hatásossága sugárző hővel szemben


Absztrakt

Épületek hőszigetelése már nemcsak az építtetőnek fontos, hanem a jogszabályi előírások miatt kötelező is. Ezt a célt szolgálják az energia tanúsítványok. Ennek a megfelelésére legkülönbözőbb hőszigetelő anyagokat használnak. A mi vizsgálatunkban két gyakori és legolcsóbb szigetelő anyagot választottunk ki az a polisztirol EPS és XPS típusokat. Kereskedelemben különböző vastagságokban lehet kapni. Vizsgálatunk célja, hogy megvizsgáljuk milyen vastagság tekinthető optimálisnak, ami felett már a megnövekedett költségek számítanak. Jelen munkánkban a hőszigetelés a fő vizsgálat és nem a tűzzel szembeni viselkedés, így az anyagokat sugárzó hőnek tettük ki. A minták egyik oldalát 100 C körüli hőterhelés érte és mértük a minták belsejének hőmérséklet alakulását. A mérési eredmények azt mutatták, hogy 5 cm vastagság felett már beáll egy stacionárius állapot, azaz a hőmérsékletemelkedés leáll és beáll egy állandó értékre. Fontos megjegyezni, hogy tűzvédelmi szemponttól is fontos a szigetelő anyagok termikus tulajdonságaik megismerése, mert a gyulladási folyamatot mindig felmelegedés előzi meg.

Kulcsszavak: polisztirol szigetelők, hősugárzás, mérés, minta

Abstract

Thermal insulation of buildings is not only important to the owners, but also mandatory due to legal requirements. Energy certificates are also a part of these. For correspondence various thermal insulation materials are used. The authors selected two common and cheap insulating materials for the test, such as polystyrene EPS and XPS types. These are commercially available in different thicknesses. The objective of the article is to examine what thickness can be considered optimal, above which the already increased costs should be taken into account. During our research, we exposed the materials to radiant heat. The authors measured the temperature evolution of the interior of the samples after a heat load of around 100 C. The measurement results showed that above 5 cm thickness a steady state is already established, so the temperature rise stops at a constant value. From the fire protection point of view, it is important to know the thermal properties of insulating materials, as the ignition process is always preceded by warming.

Kulcsszavak: polystyrene insulation, radiant heat, test, specimen

A teljes cikk megtekintése