Barina Balázs József:

MAGYARORSZÁGI NUKLEÁRIS REAKTOROK KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMPONTÚ BEMUTATÁSA


Absztrakt

Hazánknak az atomenergia és a nukleáris kutatás területén rendkívül komoly múltja és potenciálja van. Magyarország első nukleáris létesítményét, a Csillebércen található kutatóreaktort 1959-ben helyezték üzembe, mely komoly lépés volt a nukleáris tudomány és technika területén, lehetővé tette hazánk bekapcsolódását a tudományterület nemzetközi kutatásaiba. A sorban a második nukleáris létesítményünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóreaktora, mely az első teljesen magyar tervezésű és építésű reaktor 1971-óta szolgálja a nukleáris oktatást és gyakorlati képzést. Az ezen létesítményekben szerzett elméleti és gyakorlati tudás és tapasztalat tette lehetővé a hetvenes évek második felében a Paksi Atomerőmű tervezését, kivitelezését, majd 1982-es villamos hálózatra csatlakozását. A villamos energia fogyasztás lassú ütemű, de folyamatos emelkedése szükségessé teszi az atomerőművi kapacitás bővítését, mely életre hívta a Paks 2 atomerőművi projektet, melynek keretében két darab atomerőművi blokk kerül kiépítésre a paksi telephelyen. A nukleáris reaktorok üzemeltetése azonban a magas szintű szakmai kompetenciák mellett igen komoly biztonsági és védelmi szempontú felkészültséget igényel, mind az üzemeltető, mind az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer részéről. A szerző célja, hogy nukleáris témakörben rávilágítson a biztonsági kérdésekre a jelenleg üzemelő reaktorok esetében.

Kulcsszavak: Nukleáris reaktorok, VVER-440/213, VVER-1200, EPR, katasztrófavédelem

Abstract

Hungary has an extremely serious past and potential in the field of nuclear energy and nuclear research. Hungary's first nuclear facility was the research reactor at Csillebérc, it started operating in 1959, which was a major step in nuclear science and technology, enabling Hungary to join international research in the field. The second nuclear facility in the row is the training reactor of the Budapest University of Technology and Economics, which is the first reactor designed and built entirely in Hungary, it has been serving nuclear education and practical training since 1971. The theoretical and practical knowledge and experience gained in these facilities enabled the design and construction of the Paks nuclear power plant in the second half of the 1970s, than it’s electrical grid connection in 1982. The slow but steady increase of the electrical consumption necessitates the extension of nuclear power plant capacity, which launched the Paks 2 nuclear power plant project, therefore, two nuclear power units will be built at the Paks site. However, in addition to a high level of professional competence, the operation of nuclear reactors requires serious safety and security preparedness, from the operator and from the National Nuclear Emergency Management System. The author's aim is to draw attention to safety issues in nuclear reactors currently in operation.

Kulcsszavak: Nuclear reactors, VVER-440/213, VVER-1200, EPR, disaster management

A teljes cikk megtekintése