Krepuska András István, Nagy Rudolf:

A HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZEREK VEZÉRLÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI


Absztrakt

A zártéri tüzek fejlődése és ezzel párhuzamosan a mutatkozó tűzveszéllyel, valamint a keletkezhető károkkal többnyire szoros összefüggésben van a tűz által kiváltott égési folyamatokat kísérő jelenségek léptékével. A tűz fejlesztette szétterjedő füst, illetőleg a zárttérben kialakuló hőtranszport-folyamatok által a térelhatárolással érintett környezetbe tartósan közvetített égéshő rendre növekvő mértékben veszélyezteti az épületben tartózkodókat, illetve magát az épület szerkezeti elemeit. Az elvárt tűzbiztonság szintjének szavatolása még a dinamikusan fejlődő tűz jelentette körülmények között is megköveteli a gyors és hatékony beavatkozást. Az ezt szavatoló technikai megoldások meghatározó elemei a hő- és füstelvezető rendszerek, amelyek a mérgező gyújtó- és szerkezetkárosító hatással bíró magas hőmérsékletű, és ezzel egyidejűleg láthatóságot időben egyre dinamikusabban csökkenteni képes levegő és égéstermékből álló gázok elvezetését teszi lehetővé. Mindezekből nyilvánvaló, hogy gyakorta az ezen tekintetben különösen veszélyeztetett terekben különös figyelemmel kell a hő- és füstelvezető szerkezetek hatékony rendszerbe szervezéséről gondoskodni. A jelen írás szerzői a tűzbiztonság ezen aspektusát veszik írásukban górcső alá.

Kulcsszavak: tűzjelző rendszer, jelzés, vezérlő központ, vezérlés, hő- és füstelvezetés

Abstract

The development of indoor fires and the corresponding fire risk and damage they cause is usually closely related to the scale of the phenomena accompanying the combustion processes triggered by the fire. The spreading smoke produced by a fire and the combustion heat permanently transmitted by the heat transport processes in the enclosed space to the enclosed environment pose an increasing risk to the occupants and to the structural elements of the building itself. Ensuring the required level of fire safety, even in dynamic fire conditions, requires rapid and effective intervention. Heat and smoke extraction systems are a key element of the technical solutions that guarantee this, allowing the extraction of high-temperature air and combustion gases, which have a toxic, flammable and structurally damaging effect and which can reduce visibility more and more dynamically over time. It is clear from this that special care must often be taken to ensure that heat and smoke extraction systems are effectively organised in spaces which are particularly vulnerable in this respect. The authors of this paper focus on this aspect of fire safety.

Kulcsszavak: fire alarm system, signal, control panel, control, smoke and heat extraction

A teljes cikk megtekintése