Markács Zsolt :

TŰZOLTÓ JÁRMŰVEK MUNKATERÜLET MEGVILÁGÍTÁSÁRA ALKALMAZHATÓ BERENDEZÉSEINEK VIZSGÁLATA


Absztrakt

A tűzoltói beavatkozások jelentős részét rossz látási viszonyok között, mesterséges megvilágítás mellett kell végrehajtani a beavatkozó egységeknek. Kutatómunkám célja az általam kiválasztott gépjárműfecskendőkbe beépített világító berendezések hatékonyságának műszeres vizsgálata terepen, rossz látási viszonyok között. Kutatási eredményeimmel a tűzoltó járművek jövőbeli fejlesztéséhez kívánok hozzájárulni, továbbá a gépjárműfecskendőkre épített világítóberendezések hatékonyabb gyakorlati alkalmazhatóságát kívánom elősegíteni.

Abstract

The interfering unities must do most of their fire-encroach while poor visibility or by artificial light. The aim of my research is to investigate the efficiency (with gauge in outer areas) of the built-in lighting devices into fire engines during poor visibility chosen by me. With the result of my researches I would like to consent for the future developing of the fire engines, furthermore I would like to facilitate the more efficient usage of the built-in lighting devices during fieldwork.


A teljes cikk megtekintése