Mrekva László :

REZILIENS VÁROSI ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS A KRITIKUS VÍZIKÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA RENDSZEREKBEN


Absztrakt

A szélsősége árvízi események világszerte hatalmas károkat okoznak. Az urbanizációnak köszönhető társadalmi-gazdasági fejlődés mellett az éghajlatváltozás a másik olyan tényező, amely fokozza a rendkívüli hidrometeorológiai események által generált problémákat és a vízzel kapcsolatos katasztrófák további növekedéséhez vezet. A települési vízgazdálkodás egyaránt jelent környezeti, társadalmi, gazdasági, intézményi és infrastrukturális feladatokat. A fenntartható települési vízgazdálkodás alapvető célja a változás szükségességének felismerése, nyitottság, odafigyelés és módszeresség, tényleges stratégiai gazdálkodás megvalósítása, amely a vízvisszatartás-tározás-hasznosítás pillérrendszerén alapul. A jövőbeli árvízvédekezés a kockázatalapú megközelítés helyett a reziliencia képességre épít. A kutatások azt mutatják, hogy a jelen árvízvédelmi stratégiák nem adnak elégséges választ a mai árvízi környezet generálta problémákra. Az árvízkockázat elkerülhetetlen, de kezelhető. Olyan jövőbeli árvízkezelési stratégiát kell kialakítani, amely magában foglalja a fenntarthatóság, a reziliencia és az alkalmazkodás képességét. Az átfogó kutatási célom a települési földhasználat és a városi árvízkockázat különböző szempontjainak együttes kezelése, és az azokkal történő sikeres gazdálkodás lehetőségeinek meghatározása a kritikus víziközmű infrastruktúrák szempontjából. Jelen cikk eddigi kutatási eredményeimet foglalja össze a „II. Iparbiztonsági és katasztrófavédelmi hatósági kutatások” tudományos konferencián megtartott előadásomon alapulva.

Kulcsszavak: árvíz, kockázat, modell, infrastruktúra, csapadék, lefolyás, tervezés

Abstract

Extreme flood events cause huge damage worldwide. Alongside the socio-economic development due to urbanisation, climate change is another factor that is enhancing the problems generated by extreme hydrometeorological events and leading to a further increase in water-related disasters. Urban water management is an environmental, social, economic, institutional and infrastructural challenge. The basic objectives of sustainable urban water management are to recognise the need for change, to be open, attentive and systematic, and to implement effective strategic management based on a system of water retention-storage-utilisation pillars. Future flood protection will be based on resilience rather than a risk-based approach. Research shows that current flood management strategies do not provide an adequate response to the problems generated by today's flooding environment. Flood risk is inevitable but manageable. A future flood management strategy must be developed that incorporates sustainability, resilience and adaptive capacity. This paper summarises my up to date research findings to address the different aspects of urban land use and urban flood risk together and to identify options for their successful management in terms of critical water infrastructure.

Kulcsszavak: flood, risk, model, infrastructure, precipitation, runoff, planning

A teljes cikk megtekintése