Tampu Stelian:

INFRASTRUKTURÁLIS ALAPKÖVETELMÉNYEK A KATASZTRÓFAMENEKÜLTEK IDEIGLENES ELHELYEZÉSE TÜKRÉBEN ÉS EGY CIVIL SZERVEZET MŰKÖDÉSÉBEN I.


Absztrakt

A mind gyakoribbá váló katasztrófák és válsághelyzetek komoly kihívások elé állítják az érintett országok társadalmát, valamint az erre létrehozott megelőzési, elhárítási és helyreállítási szervezeteit, továbbá a közreműködő civil szervezeteket. Ennek hátterében elsődlegesen a hatások által fenyegetett menekültek nagy száma, illetve a befogadók infrastruktúrájának és erőforrásainak korlátozott volta húzódik meg. Mindazt, ami az emberi életet veszélyeztetheti, a közösségi értékekben kárt okozhat, valamint a társadalmi sebezhetőséget fokozhatja, csak a nemzeti és nemzetközi intézményi és eszközök jelentette képességek integrálásával lehet megelőzni és kivédeni. Az államok által működtetett szervek közösen a civil szervezetekkel összefogva tudnak gondoskodni az otthonukat elhagyó emberek ideiglenes elhelyezéséhez szükséges infrastruktúráról, ellátási szükségleteikről mindaddig, amíg vissza nem térhetnek otthonaikba, vagy az őket befogadó környezetben új stabil egzisztenciális helyzetüket végérvényesen ki nem tudják alakítani.

Kulcsszavak: katasztrófa, menekült, polgári védelem, civil szervezetek, humanitárius segítségnyújtás

Abstract

The increasing frequency of disasters and crises poses serious challenges to society in the countries concerned, as well as to the prevention, response and recovery organisations and civil society organisations involved. This is primarily due to the large number of refugees affected and the limited infrastructure and resources of the host countries. Anything that could endanger human life, damage community values and increase social vulnerability can only be prevented and countered by integrating the capacities of national and international institutions and instruments. State-led bodies, in partnership with civil society organisations, can provide the necessary infrastructure for the temporary accommodation and care needs of displaced people until they can return to their homes or establish a stable new livelihood in their host environment.

Kulcsszavak: disaster, refugees, civil protection, NGOs, humanitarian aid

A teljes cikk megtekintése